Notities

Dit is een fiddle om SVG-afbeeldingen (delen ervan) te importeren en te bewerken met paper.js. Bij het gebruik van de "xlink:href"-methode om SVG-content uit externe SVG-files te importeren, moet je rekening houden met: Bij nader inzien was dit niet de meest voor de hand liggende methode. Hierna ben ik verder gegaan met de svg.js library. In tegenstelling tot paper.js werkt deze direct met svg-elements en niet met het canvas (bitmap) element. Zie hier
Gebruik van "object" met een externe data-referentie.